Новини

Ужгородський експерт запропонував власну модель територіального устрою Закарпаття

Відомий дипломат, юрист, громадський діяч Ален Панов запропонував власне бачення ефективного реформування адміністративно-територіального устрою на прикладі Закарпаття. Нагадаємо, що запропонована закарпатською владою концепція об’єднання територіальних громад викликала широкий резонанс і не сприйняття частиною населення. Критика лунала стосовно її кулуарної підготовки та намагання протягнути проект без широкого народного обговорення. 

Пропозиція Панова будується на засадах

1) уніфікації – наявності однакового набору державних органів і функцій;

2) самодостатності – наділення всіх ланок територіального устрою  достатньою відповідальністю, ресурсами і повноваженнями для забезпечення комфортного життя громади/району/регіону і її розвитку;

3) субсидіарності – чітке розмежування функцій і передача на верхні рівні тільки тих питань, які не можна вирішити в конкретній громаді;

4) державного компоненту – наявності на рівні районів і областей представників центрального уряду, які здійснюють нагляд за додержанням законів місцевими органами влади та координують діяльність територіальних підрозділів державних органів. 

 

«Природно, що запропонована модель не може вважатися істинною в останній інстанції. Це є точка зору, яка базується на необхідності побудови збалансованої системи, що здатна розв’язати проблематику ефективного територіального устрою, як одного з важливих ключів до побудови «правильної держави». Підґрунтям для цієї розробки став аналіз подібних систем в кількох успішних європейських державах та наявний досвід міжнародної практичної діяльності», – вважає Ален Панов.

 

У запропонованому Пановим варіанті подано аналіз сучасної системи територіального устрою, комплексні пропозиції по формуванню органів влади, розподілу компетенції, визначення сфер відповідальності,  формуванню бюджету і податкової політики. Подано моделювання територіальних громад, середньою кількістю населення від 10 до 30 тисяч, з наявністю невеликої кількості таких, що перевищують ці показники. Запропоновано утворення п’яти районів. Натомість важливим аспектом є непорушність кордонів сучасного Закарпаття та неможливість його приєднання до будь-яких інших регіонів.

Нагадаємо, що Ален Панов є автором монографії «Територіальний устрій Франції та Італії – уроки для України», яка є фундаментальним дослідженням у згаданій сфері і, окрім аналізу, містить концептуальні засади ефективного територіального устрою на прикладі Закарпаття.

 

Детальніше з монографією можна з познайомитися ТУТ.

Ганущак Юрій (не перевірено)

Нічого нового . Принципи побудови адмінтерустрою описані в моїй монографії "територіальна організація влади". Формування районів, відповідно до Концепції реформування місцевого самоврядування (Постанова КМУ №333 від 01.04.14) здійснюється згідно вимог до госпітальних округів. Тому пропонується їх 4, а не 5, як тут.
Щодо кулуарності формування перспективного плану - неправда. Проект обговорюється вже два місяці і закарпаття, мабуть, буде останньою областю в Україні, який його затвердить. І це не питанння сприйняття процесу раформи адмінтерустрою щирокою громадськістю, скільки небажання вланої еліти міняти комфортне для себе середовище.
План громад, який запропонований у монографії є дискусійним. Зони впливу деяких з них є занадто малими. Ряд громад однозначно будуть заслабкими.
Загалом робота заслуговує на повагу. Хоча видіялти окремо Закарпаття в контексті аналізу Франції та італії - дещо претензійно

пн, 13/07/2015 - 12:14 Постійне посилання
Коментувати
Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.