Новини

Понад третина дитячих iграшок в Українi – токсичні, - Держспоживiнспекцiя

Дитячi iграшки, якi продають в Українi, часто не вiдповiдають стандартам. Експерти рекомендують пiд час купiвлi цiкавитися супровiдними документами та звертати увагу на сертифiкацiю iграшок.

"Результати монiторингу товарiв дитячого асортименту засвiдчили, що iз понад 255 тисяч перевiрених iграшок забраковано 154 тисячi, тобто близько 60%", - розповiв начальник управлiння ринкового нагляду Держспоживiнспекцiї Сергiй Кияниченко на прес-конференцiї в Києвi у середу.

Вiн зазначив, що цi данi стосуються перiоду iз серпня поточного року дотепер.

"Практично кожен другий зразок дитячого асортименту не вiдповiдає технiчним стандартам", - зазначив С.Кияниченко. За його словами, вiдповiдно до законодавства України з тих, хто постачає та реалiзує таку продукцiю, стягують штрафи, товар знiмають iз реалiзацiї.

"Серед цих 60% порушення переважно стосуються вiдсутностi маркiрування", - розповiв вiн i порадив українцям, купуючи iграшки, просити продавця надавати супровiднi документи та сертифiкат якостi. Водночас, за словами начальника управлiння, наявнiсть сертифiката ще не гарантує безпечностi iграшки.

Також на прес-конференцiї було оприлюднено результати тестування дитячих iграшок, якi засвiдчили, що понад третина iграшок, придбаних в Українi, мiстить токсичнi метали.

Проект "Хiмiчна безпека iграшок для дiтей" вiдбувався в шести країнах за участю мiжнародної мережi неурядових органiзацiй, якi працюють у галузi гарантування хiмiчної безпеки. Україну в цьому проектi представляє Всеукраїнська екологiчна громадська органiзацiя "МАМА-86".

У рамках проекту з 27 листопада по 9 грудня вiдбувалося тестування дитячих iграшок на вмiст шести токсичних елементiв. Iграшки купували випадково в магазинах i на ринках мiст країн регiону Схiдної Європи, Кавказу та Центральної Азiї.

Результати тестування показали, що в 164 зразках (29%) iз 569 придбаних товарiв мiститься щонайменше один токсичний метал. Понад 80% товарiв, придбаних для дослiдження, iмпортовано з Китаю.

В абсолютнiй же бiльшостi протестованих зразкiв (71%) не було виявлено токсичних металiв або ж їх вмiст не перевищував допустимих норм.

Результати тестування засвiдчили, що iз 50 iграшок, придбаних в Українi (Київ), 19 мiстять токсичнi метали (38%). Зокрема, дослiдження показало, що сiм зразкiв мiстять свинець, 10 - стибiй, 5 - арсен, 1 - ртуть, 3 - хром, 1 - кадмiй. У п'яти зразках мiститься бiльше нiж один токсичний метал.

Інтерфакс-Україна

Коментувати
Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.